lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(703,3 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743468788 ± 517,79 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 992953 ± 1-30,12 ± 4,6
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65496 ± 05,12 ± 17,2
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37410 ± 0-141,24 ± 12,5
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572933 ± 010,07 ± 2,7