lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(9,3 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743411488 ± 4334,19 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 993000 ± 6-31,21 ± 4,4
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65464 ± 412,35 ± 18,1
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37464 ± 2-136,48 ± 10,9
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572856 ± 413,04 ± 2,7