lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(372,5 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743432181 ± 727,77 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 993201 ± 1-35,54 ± 4,2
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65537 ± 1-2,96 ± 15,9
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37521 ± 0-132,43 ± 9,8
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572927 ± 110,33 ± 2,7