lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(9,2 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743482399 ± 4714,47 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 992615 ± 6-21,09 ± 5,1
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65414 ± 425,89 ± 20,5
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 3771 ± 2-339,74 ± 72,0
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572957 ± 49,21 ± 2,7