lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(283,3 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743434867 ± 826,98 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 993173 ± 1-34,98 ± 4,2
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65547 ± 1-4,69 ± 15,7
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37510 ± 0-133,18 ± 10,0
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572919 ± 110,63 ± 2,7