lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(115,6 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743706372 ± 13-21,83 ± 0,1
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 992393 ± 2-13,76 ± 5,6
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65431 ± 121,02 ± 19,9
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37155 ± 1-209,08 ± 32,9
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572971 ± 18,69 ± 2,6