lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(133,2 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743445040 ± 1224,08 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 993244 ± 2-36,40 ± 4,2
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65594 ± 1-12,14 ± 14,5
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37524 ± 1-132,29 ± 9,8
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572916 ± 110,72 ± 2,7