lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(87,2 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743725944 ± 15-23,94 ± 0,1
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 992992 ± 2-31,03 ± 4,5
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65585 ± 1-10,92 ± 14,7
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37433 ± 1-139,03 ± 11,8
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572907 ± 111,07 ± 2,7