lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(177,2 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743439929 ± 1025,52 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 993167 ± 1-34,84 ± 4,3
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65579 ± 1-9,99 ± 14,9
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37505 ± 1-133,49 ± 10,1
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572918 ± 110,66 ± 2,7